Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 24 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 15:29 14/02/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 38
( Tuần 1 năm 2017, từ 02/01/2017 đến 08/01/2017 )

Làm đối chiếu số liệu năm 2016

Đối chiếu số liệu năm 2016 (KB)

Làm hố sơ, sổ kế toán

Các tin khác