Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 22 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Quỳnh Như

Kế hoạch tuần học thứ 5 ( Tuần 41 năm 2020, từ 05/10/2020 đến 11/10/2020 )

 • Kế hoạch tuần học thứ 4
  (tuần 40 năm 2020, từ 28/09/2020 đến 04/10/2020)
  NỘI DUNG CÔNG VIỆC Người thực hiện: Nguyễn Thị Quỳnh Như Tuần 04 tháng 9 ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 3
  (tuần 39 năm 2020, từ 21/09/2020 đến 27/09/2020)
  NỘI DUNG CÔNG VIỆC Người thực hiện: Nguyễn Thị Quỳnh Như Tuần 03 tháng 9 ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 2
  (tuần 38 năm 2020, từ 14/09/2020 đến 20/09/2020)
  NỘI DUNG CÔNG VIỆC Người thực hiện: Nguyễn Thị Quỳnh Như Tuần 03 tháng 9 ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 1
  (tuần 37 năm 2020, từ 07/09/2020 đến 13/09/2020)
  NỘI DUNG CÔNG VIỆC Người thực hiện: Nguyễn Thị Quỳnh Như Tuần 02 tháng 9 ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 52
  (tuần 25 năm 2020, từ 15/06/2020 đến 21/06/2020)
  NỘI DUNG CÔNG VIỆC Người thực hiện: Nguyễn Thị Quỳnh Như Tuần 03 tháng 6 ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 31
  (tuần 24 năm 2020, từ 08/06/2020 đến 14/06/2020)
  NỘI DUNG CÔNG VIỆC Người thực hiện: Nguyễn Thị Quỳnh Như Tuần 02 tháng 6 ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 31
  (tuần 23 năm 2020, từ 01/06/2020 đến 07/06/2020)
  NỘI DUNG CÔNG VIỆC Người thực hiện: Nguyễn Thị Quỳnh Như Tuần 01 tháng 6 ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 30
  (tuần 22 năm 2020, từ 25/05/2020 đến 31/05/2020)
  NỘI DUNG CÔNG VIỆC Người thực hiện: Nguyễn Thị Quỳnh Như Tuần 04 tháng 5 ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 52
  (tuần 21 năm 2020, từ 18/05/2020 đến 24/05/2020)
  NỘI DUNG CÔNG VIỆC Người thực hiện: Nguyễn Thị Quỳnh Như Tuần 03 tháng 5 ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 39
  (tuần 20 năm 2020, từ 11/05/2020 đến 17/05/2020)
  NỘI DUNG CÔNG VIỆC Người thực hiện: Nguyễn Thị Quỳnh Như Tuần 02 tháng 5 ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 28
  (tuần 15 năm 2020, từ 06/04/2020 đến 12/04/2020)
  NỘI DUNG CÔNG VIỆC Người thực hiện: Nguyễn Thị Quỳnh Như Tuần 01 tháng 5 ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 16
  (tuần 49 năm 2015, từ 30/11/2015 đến 06/12/2015)
  - Chuẩn bị TBDH cho giáo viên. - Tiếp tục đóng nẹp tranh ảnh. - yêu cầu công ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 3
  (tuần 35 năm 2013, từ 26/08/2013 đến 01/09/2013)
  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 3- ( Từ ngày 26/8 dênd ngày 1/9/2013)

 • Kế hoạch tuần học thứ 1
  (tuần 33 năm 2013, từ 12/08/2013 đến 18/08/2013)
  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2013 CỦA BỘ PHÂN THIẾT BỊ