Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 24 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 08:30 06/03/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 28
( Tuần 9 năm 2018, từ 26/02/2018 đến 04/03/2018 )

 - Họp tổ văn phòng.

- Tuyên truyền kiến thức phòng chống bệnh thủy đậu, quai bị cho HS toàn trường.

- Họp hội đồng sư phạm trường.

- Kế hoạch lao động tuần 28:

Thứ 2,ngày 26/02/2018:  - Lớp 9/3 (Lúc 13h30)

                     + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                     + Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 3,ngày 27/02/2018:- Lớp 7/2  (Lúc 7h30)

                     +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                     +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 4,ngày 28/02/2018: - Lớp 8/4 (Lúc 7h30)

                      + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                      + Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

                                         - Lớp 7/1: chuyển phòng kho.

                                         - Nam lớp 9/2, 6/3: Trồng cây dương.

Thứ 6,ngày 02/03/2018: - Lớp 8/2 (Lúc 7h30)

                       +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                       +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

                                        - Nam lớp 9/1: trồng cây dương.

Các tin khác