Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi "

Ngày 29 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 09:11 27/02/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 28
( Tuần 9 năm 2017, từ 27/02/2017 đến 05/03/2017 )

- Họp giao ban tổ văn phòng, lên kế hoạch tuần.

- Lên kế hoạch và quản lý lao động lớp 6/1, 8/1,6/2 , 8/2.

- Cân đo, tính chỉ số BMI, cập nhật sổ theo dõi học sinh khối 9 học kỳ II.

- Đưa học sinh đi thi giải bong đá huyện tại trường Đặng Dung.

. Lập kế hoạch tuyên truyên  bệnh thủy đậu, bệnh quai bị.

Các tin khác