Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Ngày 24 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 13:04 07/05/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 8 năm 2020, từ 17/02/2020 đến 23/02/2020 )

- Trực phòng chống dich Covid-19.

- Tổng vê sinh môi trường, phòng học, phòng chức năng: Lau chùi toàn bộ bàn ghế, cửa, sàn nhà, hành lang, cầu thang (Tâp thể GV-NV).

 - Đi liên hệ xin dung dịch rửa tay khô cho GV-NV-HS tại Trường CĐ Công Nghiệp Huế.

Các tin khác