Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 29 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 12:56 15/03/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 44
( Tuần 8 năm 2016, từ 22/02/2016 đến 28/02/2016 )

- Chào cờ, họp giao ban tổ văn phòng, lên kế hoạch tuần.

- Theo dỏi lao động, nhắc nhở, vệ sinh các lớp hằng ngày.

- Tiếp tục trả tiền BHYT(ba tháng năm 2015) đã đóng cho học sinh.

- Ngày 24/02/2016 đi tập huấn công tác phòng dịch tại TTPD Tỉnh.

Các tin khác