Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 27 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 09:26 03/03/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 26
( Tuần 7 năm 2015, từ 09/02/2015 đến 15/02/2015 )

- Chào cờ, họp giao ban tổ văn phòng, lên kế hoạch tuần.

- Nhắc nhở,chấm điểm  vệ sinh các lớp hằng ngày.

- Tổng vệ sinh môi trường trước khi nghỉ tết âm lịch.

Các tin khác