Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "

Ngày 27 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 12:19 15/02/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 25
( Tuần 6 năm 2017, từ 06/02/2017 đến 12/02/2017 )

- Họp giao ban tổ văn phòng, lên kế hoạch tuần.

- Lên kế hoạch và quản lý lao động lớp 9/1, 7/2, 8/1.

- Cân đo, cập nhật sổ theo dõi học sinh khối 6 học kỳ II

Các tin khác