Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người ''

Ngày 24 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 09:40 11/01/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 36
( Tuần 53 năm 2015, từ 28/12/2015 đến 03/01/2016 )

- Chào cờ, họp giao ban tổ văn phòng, lên kế hoạch tuần.

- Theo dỏi lao động, nhắc nhở,chấm điểm  vệ sinh các lớp hằng ngày.

- Tổ chức ngoại khóa SKSS-VTN, phong chống HIV/AIDS tại nhà văn hóa xã Quảng Thành.

- Tổ chức khám mắt cho chọ sinh.

- Sơ kết tổ.

- Tiến hành kiểm kê thuốc và dụng cụ y tế hoc kỳ I.

- Tiến hành thu BHYT học sinh.

Các tin khác