Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''

Ngày 27 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 15:34 02/01/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 19
( Tuần 52 năm 2016, từ 26/12/2016 đến 01/01/2017 )

- Phục vụ thi học kỳ I.

- Tổng hợp tình hình sử dụng thuốc, làm báo cáo tháng 12/2016.

- Tiến hành kiểm kê thuốc và tài sản y tế, làm báo cáo sơ kết học kỳ I

Các tin khác