Trọng thầy mới được làm thầy ''

Ngày 24 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 15:33 02/01/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 18
( Tuần 51 năm 2016, từ 19/12/2016 đến 25/12/2016 )

- Họp giao ban tổ văn phòng, lên kế hoạch tuần.

- Lên kế hoạch và quản lý lao động lớp 7/1, 8/1, 7/3 ,6/1, 6/2.

- Ngày 21,22/11/2016 đi tập huấn chương trình nha học đường tại BV Răng-Hàm-Mặt Huế

- Tham gia hoạt động 22/12 cùng chi đoàn.

- Phục vụ thi học kỳ I.

Các tin khác