Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''

Ngày 29 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 09:39 11/01/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 34
( Tuần 51 năm 2015, từ 14/12/2015 đến 20/12/2015 )

- Chào cờ, họp giao ban tổ văn phòng, lên kế hoạch tuần.

- Theo dỏi lao động, nhắc nhở,chấm điểm  vệ sinh các lớp hằng ngày.

- Phục vụ thi học kỳ I.

- Ngày 17/12/2015 tập huấn công tác phòng dịch tại PGD Huyện.

- Ngày 18/12/2015 tập huấn chương trình mắt tại PGD Huyện.

Các tin khác