Học tập là một việc suốt đời ''

Ngày 24 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 09:37 11/01/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 32
( Tuần 49 năm 2015, từ 30/11/2015 đến 06/12/2015 )

- Chào cờ, họp giao ban tổ văn phòng, lên kế hoạch tuần.

- Theo dỏi lao động, nhắc nhở,chấm điểm  vệ sinh các lớp hằng ngày.

- Lên kế hoạch ngoại khóa hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn.

 

Các tin khác