Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 24 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 08:24 02/12/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 15
( Tuần 48 năm 2014, từ 24/11/2014 đến 30/11/2014 )

- Chào cờ, họp giao ban tổ văn phòng, lên kế hoạch tuần.

- Theo dỏi lao động, nhắc nhở,chấm điểm  vệ sinh các lớp hằng ngày.

- Tuyên truyền phòng chống bệnh HIV/AIDS.

- Chuẩn bi nội dung ngoại khóa phòng chống ma túy, HIV/AIDS, các TNXH trong trường học.

- Chiều 25/11/2014 đi giao ban y tế trường học tại TTYT học đường.

- Ngày 28/11/2014 tiếp đoàn thanh tra liên ngành về kiểm tra.

Các tin khác