Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 24 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 10:39 31/10/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 8
( Tuần 41 năm 2014, từ 06/10/2014 đến 12/10/2014 )

- Chào cờ, họp giao ban tổ văn phòng, lên kế hoạch tuần.

- Theo dỏi lao động, nhắc nhở,chấm điểm  vệ sinh các lớp hằng ngày

- Tuyên truyền kiến thức phòng chống bệnh phong dưới cờ cho học sinh toàn trường.

- Tiếp tục thu BHYT – BHTN đợt 2.

- Ngày 07/10/2014 đi BHXH điều chỉnh thẻ BHYT cho học sinh.

Các tin khác