Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 29 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 09:47 02/10/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 7
( Tuần 40 năm 2017, từ 02/10/2017 đến 08/10/2017 )

- Họp tổ văn phòng.

- Lập kế hoạch khám sức khỏe ban đầu cho học sinh khối 6.

- Làm sổ theo dỏi sức khỏe học sinh khối 6.

- Tổng hợp danh sách học sinh có  bảo hiểm y tế bãi ngang.

- Tham gia đại hội công đoàn trường.

- Kế hoạch lao động tuần 7:

 Thứ 2,ngày 02/10/2017:  - Lớp 9/4 (Lúc 13h30)

                     + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                     + Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 3,ngày  03/10/2017:- Lớp 8/2 (Lúc 7h30)

                         +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                         +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 4,ngày 04/10/2017: - Lớp 6/4(Lúc 13h30)

                          + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                          + Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 6,ngày 06/10/2017: - Lớp 9/ 1 (Lúc 13h30)

                          +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                          +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

 

Các tin khác