Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "

Ngày 24 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 10:25 31/10/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 7
( Tuần 40 năm 2014, từ 29/09/2014 đến 05/10/2014 )

- Chào cờ, họp giao ban tổ văn phòng, lên kế hoạch tháng 10/2014, kế hoạch tuần.

- Theo dỏi lao động, nhắc nhở,chấm điểm  vệ sinh các lớp hằng ngày.

- Lập kế hoạch tuyên truền bệnh phong.

- Nhận và phát thẻ BHYT đợt 1 cho học sinh, tiếp tục thu BHYT – BHTN đợt 2.

Các tin khác