Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''

Ngày 27 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 12:54 15/03/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 40
( Tuần 4 năm 2016, từ 25/01/2016 đến 31/01/2016 )

 - Chào cờ, họp giao ban tổ văn phòng, lên kế hoạch tuần.

- Theo dỏi lao động, nhắc nhở, vệ sinh các lớp hằng ngày.

- Tuyên truyền bệnh tiêu chảy.

- Đi mua bổ sung thuốc, dụng cụ y tế

Các tin khác