Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 24 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 09:27 01/10/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 6
( Tuần 39 năm 2018, từ 24/09/2018 đến 30/09/2018 )

- Họp tổ văn phòng.

- Tuyên truyền kiến thức  phòng chống bệnh tật học đường.

-  Tiếp  tục thu mã số thẻ BHYT học sinh năm 2018

- Tiếp  tục làm sổ TDSK học sinh khới 6

- Đón đoàn kiểm tra công tác y tế trường học năm học 2018-2019

-  Tham gia Hội Nghị Chi Đoàn; Công Đoàn  trường.

- Kế hoạch lao động tuần 6:

 Thứ 2,ngày 24/09/2018:

            - Lớp 9/2 (Lúc 13h30)

                         +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                         +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

 Thứ 3,ngày 25/09/2018:

            - Lớp 8/4 (Lúc 7h30)

                         +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                         +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 4,ngày 26/09/2018:

- Lớp 7/3 (Lúc 13h30)

                         +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                         +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 5,ngày 27/09/2018:

- Lớp 6/3 (Lúc 7h30)

                         +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                         +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 6,ngày 28/09/2018:

- Lớp 8/3 (Lúc 7h30)

                          +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                          +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Các tin khác