Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 27 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 13:13 17/10/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 6
( Tuần 39 năm 2016, từ 26/09/2016 đến 02/10/2016 )

- Họp giao ban tổ văn phòng, lên kế hoạch tuần.

- Lên kế hoạch và quản lý lao động.

- Lập kế hoạch tuyên truyền phòng chống bệnh phong.

- Kiểm kê tài sản y tế chuẩn bị công tác bàn giao hiệu trưởng.

- Ngày 27/09/2016 phối hợp với trạm y tế cho học sinh và giáo viên trường uống vaccin tả đợt 2.

- Ngày 30/09/2016 đi tập huấn công tác y tế trường tại PGD Huyện Quảng Điền.

- Ngày 01/10/2016 họp bàn giao hiệu trưởng

Các tin khác