Bé chẳng học, lớn làm gì?''

Ngày 24 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 15:15 29/05/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 23 năm 2020, từ 01/06/2020 đến 07/06/2020 )

- Họp tổ văn phòng.

- Phân công lao động, theo dõi lao động.

- Kiểm tra vệ sinh các lớp, kiểm tra vệ sinh môi trường.

- Cân đo, tính chỉ số BMI học sinh học kỳ 2.

- Theo dõi tình hình sức khỏe học sinh, sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh khi xảy ra tai nạn, ốm đau đột xuất.

Kế Hoạch Lao Động Tuần:

Thứ 2, ngày 01/06/2020

- Lớp 9/3 (Lúc 13h30)

- Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

- Dụng cụ: Chổi

Thứ 3, ngày 02/06/2020

- Lớp 8/2 (Lúc 7h30)

- Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

- Dụng cụ: Chổi

Thứ 4, ngày 03/06/2020

- Lớp 7/4(Lúc 7h30)

- Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

- Dụng cụ: Chổi.

Thứ 5, ngày 04/06/2020

- Lớp 6/2 (Lúc 7h30)

- Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

- Dụng cụ: Chổi

Thứ 6, ngày 05/06/2020

- Lớp 7/3(Lúc 7h30)

- Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

- Dụng cụ: Chổi

Các tin khác