Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 29 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 13:07 07/05/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 16 năm 2020, từ 13/04/2020 đến 19/04/2020 )

- Trực phòng chống dich Covid-19.

- Làm vê sinh phòng làm việc.

- Tổng vê sinh môi trường, phòng học, phòng chức năng.

Các tin khác