Trọng thầy mới được làm thầy ''

Ngày 29 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 12:58 15/03/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 47
( Tuần 11 năm 2016, từ 14/03/2016 đến 20/03/2016 )

- Chào cờ, họp giao ban tổ văn phòng, lên kế hoạch tuần.

- Theo dỏi lao động, nhắc nhở, vệ sinh các lớp hằng ngày.

- Tuyên truyền bệnh sốt xuất huyết cho học sinh.

Các tin khác