Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 24 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 08:31 06/03/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 29
( Tuần 10 năm 2018, từ 05/03/2018 đến 11/03/2018 )

 - Họp tổ văn phòng.

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền  phòng chống bệnh lao cho HS toàn trường.

- Liên hệ trạm y tế phun hóa chất xử lý môi trường.

- Tiến hành cân đo học sinh khối 7, tính chỉ số BMI.

- Kế hoạch lao động tuần 29:

Thứ 2,ngày 05/03/2018:  - Lớp 9/4 (Lúc 13h30)

                     + Công việc: Nam: Trồng cây dương.

                                            Nữ: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                     + Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 3,ngày 06/03/2018:- Nữ lớp 9/1   (Lúc 7h30)

                     +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                     +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 4,ngày 07/03/2018: - Nữ lớp 6/3, 9/2 (Lúc 7h30)

                      + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                      + Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 6,ngày 02/03/2018: - Lớp 8/1 (Lúc 7h30)

                       +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                       +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Các tin khác