Người thầy giáo trung bình thích giải thích, những thầy giáo giỏi, thầy giáo năng khiếu tiết lộ những giản đơn "

Ngày 29 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 09:27 03/03/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 29
( Tuần 10 năm 2015, từ 02/03/2015 đến 08/03/2015 )

- Chào cờ, họp giao ban tổ văn phòng, lên kế hoạch tuần.

- Nhắc nhở,chấm điểm  vệ sinh các lớp hằng ngày.

- Thanh toán chế độ BHTN cho học sinh.

- Dự lễ 08/03 tại trường.

Các tin khác