Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''

Ngày 26 tháng 05 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 15:26 09/04/2018  

Kế hoạch năm 2018-2019

KẾ HOẠCH THÁNG 4/2014 TỔ VĂN PHÒNG.

I. Kế hoạch chung:

- Họp giao ban tổ văn phòng, hội ý BGH.

- Họp hội đồng sư phạm tháng 4

- Các bộ phận chủ động rà soát hồ sơ, cập  nhật kế hoạch lên cổng thông tin kịp thời.

- Nghỉ lế giỗ tổ Hùng vương, lễ 30/4,1/5

II. Kế hoạch các bộ phận:

1. Thiết bị;

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên

- Làm vệ sinh, sắp xếp  dụng cụ thực hành và phòng bộ môn phụ trách.

- Cập nhật việc đăng ký sử dụng TBDH của giáo viên tháng 4.

- Cho giáo viên mượn trả TBDH kịp thời.

- Kiểm tra máy các phòng bộ môn báo cáo BGH.

- Cập nhật hồ sơ quản lý thiết bị.

- Xây dựng kế hoạch tổ văn phòng tháng 4/2018.

- Làm báo cáo  tháng 4 nộp BGH.

- Nhận  và nộp công văn đi đến của trường cho phòng GD.

- Chuẩn bị máy để giáo viên dạy thao giảng.

- Nghỉ lế giỗ tổ Hùng vương, lễ 30/4,1/5

2. Thư viện.

- Dán mã gáy sách

- Nhắc học sinh nộp cấc khoản đầu năm

- Đối chiếu chứng từ với kế toán tháng 3

- Giới thiệu sách theo chủ đề

- Vệ sinh phòng làm việc, sắp xếp tủ sách

- Cho giáo viên và học sinh mượn sách tham khảo giảng dạy và học tập

- Thanh toán các chế độ cho giáo viên, và học sinh sau cắm trại

- Nghĩ lễ 10/3 âm lịch giổ tổ hùng vương

3. Y tế

- Kiểm tra vệ sinh và nhắc nhở các lớp làm vệ sinh hằng ngày, theo dỏi lao động hằng tuần.

- Tuyên truyền các bệnh dịch mùa hè.

-  Tuyên truyền VSATTP, phòng chống tai nạn thương tích

- Tiêm vắc xin uống ván cho HS nữ K9 mũi 1

- Phục vụ công tác thi học kỳ II

- Sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh khi xảy ra tai nạn, ốm đau đột xuất.

- Tham gia các công tác tập huấn, hội thảo, giao ban y tế …..                        

- Tổng kết tình hình sử dụng thuốc chăm sóc sức khỏe ban đầu tháng 04, làm báo cáo

4. Kế toán:

- Tổng hợp danh sách học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo năm 2018 nộp PGD.

- Tổng hợp và rà soát danh sách CBGV, NV nâng lương đợt 1/2018, tham gia họp xét nâng lương.

- Chuyển tiền điện, nước, điện thoại tháng 4/2018.

- Đối chiếu chứng từ với thủ quỹ .

- Làm bảng lương và và chuyển lương tháng 4/2018 cho CBGV- NV.

- Hoàn tạm ứng kho bạc

- Rà soát hồ sơ thu chi trong tháng 4/2018

Các tin khác