Học sinh là điểm tựa là cảm hứng của thầy cô giáo''

Ngày 25 tháng 06 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 15:35 03/04/2017  

Kế hoạch năm 2017-2018

TRƯỜNG THCS ĐẶNG TẤT

KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG THÁNG 4/ 2017

I. Kế hoạch chung

- Họp giao ban tổ văn phòng, hội ý BGH.

- Họp hội đồng sư phạm

- Nộp bài SKKN cho chuyên môn.

- Hoàn thành các kế hoạch khác do BGH phân công.

- Tham gia các hoạt động do nhà trường tổ chức.

- Thanh toán các chế độ cho học sinh

- Nghĩ lễ 10/3 âm lịch giổ tổ hùng vương

- Chuẩn bị các điều kiện và cơ  sở vật chất để tổ chức thi học kỳ 2- năm học

 2016- 2017

- Tham gia ĐHTDTT xã quảng thành.

II.Kế hoạch các bộ phận

Thư viện

- Tiếp tục cập nhật phần mềm thư viện

- Nhắc học sinh nộp cấc khoản đầu năm

- Đối chiếu chứng từ với kế toán tháng 3

-Giới thiệu sách theo chủ đề

- Vệ sinh phòng làm việc, sắp xếp tủ sách

- In phích, sổ ĐKCB, in mã gáy sách

- Chuẩn bị giấy thi học kỳ 2, sao in đề kiểm tra

- Tham gia ĐHTDTT xã quảng thành.

Văn thư.

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Cập nhật sổ hồ sơ thi đua trường

- Giải quyết cho học sinh rút bằng

- Cập nhật số lượng và báo cáo tháng 4

- Lập danh sách và biên bản thi HKII

- Chuẩn bị các biểu mẫu liên quan đến thi HKII

Thiết bị.

-Chuẩn bị TBDH cho giáo vên, làm vệ sinh các phòng bộ môn.

- Kiểm tra máy các phòng bộ môn.

- Cập nhật kế hoạch sử dụng TBDH của giáo viên kịp thời để BGH ký duyệt

- Nhận dề kiểm tra học kỳ 2 tại phòng giáo giáo dục 28/4.

- Nhắc nhở các bộ phận  hoàn thành và nộp SKKN cho chuyên môn.

- Báo cáo kế hoạch tháng 3 và xây dựng kế hoạch tổ văn phòng tháng 4 báo cáo cho BGH

Kế toán.

- Đối chiếu kinh phí quý 1 năm 2017.

- Làm bảng lương và chuyển lương tháng 4 choCBGV- NV.

- Chuyển tiền điện, nước

- Đối chiếu chứng từ với thủ quỹ tháng 3.

Y tế.

- Phân công , quản lý lao động.

- Tăng cường kiểm tra vệ sinh các lớp.

- Tổng hợp hình sử dụng thuốc táng 4 báo cáo BGH

- Lên kế hoạch tuyên truyền các dịch bệnh mùa hè.

- Họp giao ban công tác Y tế học đường

III. Điều chỉnh , bổ sung.

Quảng Thành, ngày 3 tháng 4 năm 2017

           Hiệu trưởng                                                           Tổ trưởng


Các tin khác