Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 25 tháng 03 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Văn - Sử - Địa

Cập nhật lúc : 09:14 15/09/2018  

Kế hoạch năm 2018-2019

KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM THÁNG 9/2018:

1. Số lượng:

- Tiếp tục huy động và duy trì số lượng hiện có.

- Tăng cường các biện pháp đảm bảo chuyên cần trong học tập.

2. Dạy và học:

- Tiếp tục ổn định nề nếp dạy và học.

- Thực hiện chương trình tuần 3,4,5,6.

- Áp dụng phân công chuyên môn, TKB mới từ 10/9/2018.

- Tiếp tục công tác BD HSG K8,9.

- Triển khai công tác dự giờ thăm lớp, thao giảng định kỳ tháng 9.

- Xây dựng KH dạy học.

- Xây dựng KH sử dụng TBDH bộ môn cả năm học, các tiết thực hành.

- Cập nhật các thông tin kịp thời, chính xác, đúng qui định.

- Tăng cường sử dụng TBDH có hiệu quả.

- Áp dụng PPCT đã điều chỉnh để soạn, giảng.

- Triển khai cuộc thi NCKH năm học 2018 - 2019

- Xây dựng KH BDTX năm học 2018 - 2019.

3. Các hoạt động khác:

- Tham gia Lễ Khai giảng năm học 2018 - 2019.

- Tham gia Hội nghị CBCC đầu năm; Hội nghị Công đoàn; ĐH Chi đoàn; ĐH Liên đội. 

Các tin khác