Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 23 tháng 08 năm 2017

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Văn - Sử - Địa

Cập nhật lúc : 06:31 15/05/2017  

Kế hoạch năm 2017-2018

 

                                  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 5 - NĂM 2017

 I. Kế hoạch trọng tâm:

Tiếp tục giảng dạy hết chương trình năm học

Tăng cường công tác vệ sinh trường lớp.

Tổ chức thi kỳ 2 theo kế hoạch của phòng giáo dục.

Kiểm tra nhập kế hoạch thiết bị học kỳ II lên Cổng thông tin.

Tổng kết tổ chuyên môn.

Tham gia xét tốt nghiệp THCS.

Báo cáo tổng kết năm học.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác