Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 23 tháng 03 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 10:21 09/04/2017  

Kế hoạch năm 2017-2018

KẾ HOẠCH THÁNG 4 

1. Số lượng 

- Tiếp tục duy trì 100% số lượng hiện có.

- Tăng cường vận động HS nghỉ học đến trường.

- Quan tâm giúp đỡ HS yếu kém tránh nguy cơ bỏ học vì học yếu, không thích học.

2. Dạy và học 

- Thực hiện chương trình các tuần từ 30 -> 34.

- Triển khai đề cương ôn tập HK2 cho HS.

- Tăng cường phụ đạo HS yếu kém qua tiết dạy và các tiết tự chọn.

- Tiếp tục công tác bồi dưỡng HSG đến hết tuần 34.

- Chuẩn bị cho HS tham gia Hội thi Tin học trẻ cấp Tỉnh.

- Hoàn thành chương trình HK2 đến hết tuần 33.

- Thực hiện các tiết ôn tập có hiệu quả giúp HS nắm vững KT chuẩn bị KTHK2 đạt kết quả tốt.

- Hoàn thành các cột điểm KTTX và KTĐK.

- KTHK2 môn Tin theo TKB.

- Kiểm tra hồ sơ GV cuối năm.

- Rà soát các chỉ tiêu năm học để hoàn thành trong tháng 4.

- Đánh giá thu hoạch BDTX giáo viên năm học 2016 - 2017.

3. Các công tác khác 

- HS khối 8 thi nghề.

- Tham gia tổ chức Hội thảo công tác chủ nhiệm lớp.

Các tin khác