Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 12 tháng 12 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Lý – Hóa - Sinh – Công nghệ

Cập nhật lúc : 12:33 02/05/2019  

Kế hoạch năm 2019-2020

KẾ HOẠCH THÁNG 5/2019:

- Coi và chấm thi HKII theo phân công của nhà trường từ 03/5 đến 11/5.

- Tập trung vào điểm và hoàn thành các loại hồ sơ theo quy định.

- Tiếp tục dạy và học hoàn thành chương trình năm học.

- Ra đề khảo sát HSG khối 8 nộp CM trước ngày 10/5

   Lý 8: T. Quang; Sinh 8: C. Thủy; Hóa 8: C. Tâm

- Tổng kết lớp, tổ, trường.

- Nộp các loại mẫu báo cáo tổng kết năm học.

- Trả TBDH, SGK cho nhà trường.

- Họp hội đồng thi đua cuối năm.

Các tin khác