Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 20 tháng 10 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Lý – Hóa - Sinh – Công nghệ

Cập nhật lúc : 17:09 13/05/2018  

Kế hoạch năm 2018-2019

KẾ HOẠCH THÁNG 5/2018:

- Coi và chấm thi HKII theo phân công của nhà trường từ 07/5 đến 10/5.

- Tập trung vào điểm và hoàn thành các loại hồ sơ theo quy định.

- Tiếp tục dạy và học hoàn thành chương trình năm học.

- Tổng kết lớp, tổ, trường

- Nộp các loại mẫu báo cáo tổng kết năm học.

- Trả TBDH, SGK cho nhà trường.

Các tin khác