Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 19 tháng 10 năm 2017

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Lý – Hóa - Sinh – Công nghệ

Cập nhật lúc : 08:40 15/05/2017  

Kế hoạch năm 2017-2018

KẾ HOẠCH THÁNG 5/2017:

- Coi và chấm thi HKII theo phân công của nhà trường từ 03/5 đến 11/5.

- Tập trung vào điểm và hoàn thành các loại hồ sơ theo quy định.

- Tiếp tục dạy và học hoàn thành chương trình năm học.

- Tổng kết lớp, tổ, trường

- Nộp các loại mẫu báo cáo tổng kết năm học.

- Trả TBDH, SGK cho nhà trường.

Các tin khác