Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Ngày 24 tháng 07 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Lý – Hóa - Sinh – Công nghệ

Cập nhật lúc : 21:14 05/11/2018  

Kế hoạch năm 2018-2019

KẾ  HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2018

1. Số lượng:

- Tiếp tục duy trì 100% số lượng hiện có .

- GVCN cần tăng cường theo dõi nề nếp, số lượng học sinh hàng ngày để duy trì tôt số lượng.

2. Dạy và học:

Thi đua dạy tốt - học tốt chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20.11

- Thực hiện chương trình tuần 11,12,13,14.

- Cập nhật các loại hồ sơ, điểm kịp thời đúng qui định.

- Tăng cường sử dụng TBDH, úng dụng CNTT trong dạy học.

- Tiếp tục quan tâm, động viên HS tham gia  bồi dưỡng HSG

- Tiếp tục triển khai công tác dự giờ thăm lớp: 02GV

- Tổ chức thao giảng tháng 11: 03 GV

- Tham gia thi GV dạy giỏi cấp trường: C. Trang; T. Trung

- Tiếp tục dạy học theo phương pháp "Bàn tay nặn bột", dạy học theo chủ đề.

- Phân công GV ra đề cương + đề KTHKI 

- Nộp đề kiểm tra định kỳ HKI

- Kiểm tra HS GV định kỳ tháng 11.

- Hoàn thành hồ sơ dự thi sáng tạo KHKT ( C Trang)

- Triển khai thực hiện chuyên đề tổ.

- Tiếp tục tự học nội dung BDTX theo kế hoạch đã đăng ký đầu năm

3. Hoạt động NGLL:

- Tham gia ngoại khóa phòng chống HIV/AIDS (08/11)

- Tham gia các hoạt động chào mừng ngày 20.11 

- Dự Lễ kỉ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20.11

Các tin khác