Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 24 tháng 02 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Lý – Hóa - Sinh – Công nghệ

Cập nhật lúc : 21:03 10/01/2018  

Kế hoạch năm 2018-2019

KẾ HOẠCH THÁNG 01/2018

1. Số lượng:

- Tập trung duy trì số lượng 100%.

- GVCN quan tâm đến nhưng đối tượng  HS yếu, những hS có nguy cơ bỏ học để có biện pháp vận động kịp thời.

- Báo cáo những HS có nguy cơ bỏ học cho BGH nhà trường.

2. Dạy và học:

Tiếp tục coi thi và chấm thi HKI từ 02/01/2018 đến 04/01/2018

- Hoàn thành các loại hồ sơ HKI

-  Sơ kết  HKI : Cá nhân, lớp, tổ.

- Nộp các báo cáo sơ kết HKI

- Áp dụng phân công CM, TKB mới từ 10/01/2018

- Thực hiện chương trình tuần 1 HKII từ 10/01/2018.

- Khảo sát HSG cấp trường K8,9 (11/01)

- Chọn đội tuyển HSG K7 môn Vật lý, Sinh học.

- Tăng cường công tác BD HSG, chuẩn bị thi cấp Huyện.

- Cập nhật lịch báo giảng, kế hoạch sử dụng TBDH đúng quy định.

- Tăng cường đổi mới PPDH, dự giờ thăm lớp, tổ chức thao giảng chuyên đề.

- Tiếp tục thực hiện dạy học bằng PP BTNB các bộ môn.

- Kiểm tra HSGV định kỳ.

- Tiếp tục tự học các nội dung BDTX

3. Hoạt động NGLL:

GVCN chuẩn bị nội dung để họp phụ huynh HS giữa năm học.

Các tin khác