Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Ngày 14 tháng 12 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 19:24 02/05/2019  

Kế hoạch năm 2019-2020

                   KẾ HOẠCH THÁNG 5-2019

- Tham gia coi thi và chấm thi theo phân công chuyên môn.

- Cập nhật điểm vào sổ chính, cổng TTĐT.

- Trực cơ quan theo phân công của nhà trường.

- Tiếp tục dạy học hết chương trình.

- Trả SGK, TBDH

- Nộp các mẫu báo cáo kịp thời đúng quy định.

- Tập trung vào điểm - sổ học bạ.

- Giáo viên kiểm tra chéo sổ điểm.

- Coi thi Tiểu học theo công lệnh.

- Tổng kết lớp, tổ, Trường.

- Nắm kế hoạch trong hè.

Các tin khác