Sự thông minh và tính cách là mục tiêu thật sự của giáo dục''

Ngày 21 tháng 01 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 11:10 14/05/2018  

Kế hoạch năm 2018-2019

                     KẾ HOẠCH THÁNG 5-2018

- Tham gia coi thi và chấm thi theo phân công chuyên môn.

- Cập nhật điểm vào sổ chính, cổng TTĐT.

- Trực cơ quan theo phân công của nhà trường.

- Nộp các mẫu báo cáo kịp thời đúng quy định.

- Tập trung vào điểm - sổ học bạ.

- Tổng kết lớp, tổ, Trường.

- Nắm kế hoạch trong hè.

Các tin khác