Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Ngày 24 tháng 07 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 10:09 02/11/2018  

Kế hoạch năm 2018-2019

                                    KẾ HOẠCH THÁNG 11/2018 

1. Số lượng 

- Tiếp tục duy trì số lượng hiện có.

- GVCN nắm chắc những học sinh có nguy cơ bỏ học có biện pháp giúp đỡ kịp thời hạn chế học sinh bỏ học.

2. Dạy và học 

- Thực hiện chương trình các tuần 11-12-13-14.

- Cập nhật LBG, TBDH, điểm vào sổ, cổng TTĐ đúng quy định.

- Nộp hồ sơ cho chuyên môn kiểm tra (02/11/2018)

- Tăng cường công tác BDHSG, phủ đạo học sinh có năng lực còn hạn chế để nâng cao chất lượng.

- Tham gia tập huấn Bơi tại PGD huyện.( Thầy Thuần)

- Tham gia Hội thi GVDG cấp Trường: Thầy Khánh.

- Tăng cường bồi dưỡng và hướng dẫn học sinh tham gia thi HBTA cấp Trường( cô Phúc )

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi các khối.

- Sinh hoạt tổ dự giờ thao giảng: Cô Hiền, thầy Lâm, thầy Sơn, cô Phúc.

- Tham gia sinh hoạt CM Cụm môn TD, Mĩ Thuật tại Trường THCS Trần Thúc Nhẩn.

- Triển khai kế hoạch BDTX nội dung 3.

- Ra đề cương, đề KT HKI đề xuất.

3.HĐNG 

- Tham gia ngoại khóa HIV, sinh sản vị thành niên.

- Tham gia, tổ chức tọa đàm Kỷ niệm Ngày NGVN 20/11.

- Tham gia thi đấu giải cầu lông Công Đoàn ngành.

- Triển khai múa hát sân Trường, thể dục giữa giờ. 

Các tin khác