Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Ngày 23 tháng 04 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Đoàn đội

Cập nhật lúc : 14:23 19/04/2017  

Kế hoạch tháng 4 năm 2017

* Tháng 04/2017:  Chủ đề: “HÒA BÌNH HỮU NGHỊ”

- Thi đua chào mừng ngày quê hương hoàn toàn giải phóng thống nhất Tổ Quốc 30/04.

- Tổ chức hoạt động ngoại khóa lịch sử địa phương.

- Tham gia thi học sinh giỏi cấp Tỉnh.

- Tham gia hội thi tin học trẻ cấp Tỉnh lần thứ XXIII

- Đẩy mạnh phong trào TD, MHST.