Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 22 tháng 09 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phó Hiệu Trưởng - Chuyên môn

Cập nhật lúc : 16:09 03/09/2014  

Kế hoạch tháng 9 năm 2014

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG ĐIỀN

             TRƯỜNG THCS ĐẶNG TẤT

 

                    KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9 - NĂM 2014

 

I. Kế hoạch trọng tâm:

Tăng cường công tác duy trì số lượng.

Tiếp tục xây dựng nề nếp lớp, nề nếp học tập bộ môn, tăng cường kiểm tra dụng cụ học tập bộ môn.

Thực hiện chương trình dạy học: Tuần 3, Tuần 4, Tuần 5, Tuần 6.

Phân công lại chuyên môn và phân thời khóa biểu (đợt 2).

Triển khai công tác dự giờ thăm lớp, kiểm tra chuyên đề.

Tiếp tục kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi khối 8, 9.

Giáo viên bộ môn thực hiện công tác dự giờ thăm lớp.

Chỉ đạo tổ chuyên môn, giáo viên bộ môn Anh văn động viên học sinh tham gia thi IOE.

Chuyên môn xây dựng kế hoạch chuyên môn năm học 2014 - 2015.

Xây dựng kế hoạch thanh tra chuyên đề, thanh tra toàn diện học kỳ I, năm học.

Tổ chức thao giảng định kỳ tháng 9.

Giáo viên chủ nhiệm khối 6 ghi thông tin học sinh vào học bạ.

Xây dựng kế hoạch kiểm tra chung đề học kỳ I năm học 2014 - 2015.

Chỉ đạo các tổ chuyên môn phân công giáo viên ra đề kiểm tra 45 phút đề xuất học kỳ I (đề, ma trận, đáp án) ở các bộ môn. Hạn nộp chuyên môn: 20.9.2014.

Hoàn chỉnh và cập nhật các loại hồ sơ sổ sách theo quy định của nhà trường từ cá nhân đến tổ chuyên môn.

Tiếp tục chỉ đạo cập nhật kế hoạch tuần, tháng, thời khóa biểu, lịch báo giảng, kế hoạch công tác của nhân viên, giáo viên và các tổ chuyên môn.

Duyệt kế hoạch cá nhân, tổ chuyên môn.

Tiếp tục chỉ đạo dạy học có ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học, phòng học bộ môn, phòng thực hành.

Phối hợp thực hiện các công việc chuẩn bị khai giảng năm học mới, chuẩn bị Hội nghị cán bộ - viên chức năm học, Hội nghị các đoàn thể.

Phối hợp với các trường Tiểu học trên địa bàn tổ chức ôn tập môn Lịch sử & Địa lý cho học sinh lớp 6. Tổ chức khảo sát chất lượng đầu vào lớp 6 theo kế hoạch của Sở vào ngày 17, 18.9.2014.

Tham gia tập huấn phần mềm khai thác ngân hàng đề do Phòng GD&ĐT tổ chức (13h30 ngày 09.9.2014 tại Phòng GD&ĐT).

Triển khai tập huấn dạy học Intel cho giáo viên tại trường.

Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học bậc THCS tại Trường THCS Đặng Dung (13h30 ngày 10.9.2014).

Rà soát báo cáo tự đánh giá công tác kiểm định chất lượng giáo dục của trường.

Triển khai dạy học theo phương pháp "Bàn tay nặn bột" các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh vật.

Tham gia Hội nghị công tác bồi dưỡng học sinh giỏi do Phòng GD&ĐT tổ chức.

Triển khai công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên.

Triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên với nội dung về công tác chủ nhiệm lớp (tổ chuyên môn triển khai).

Văn thư: hoàn thiện các sổ điểm, các biểu mẫu, học bạ, danh sách học sinh, cập nhật cổng thông tin điện tử, hồ sơ phổ cập năm 2014.

Thiết bị: chuẩn bị đồ dùng phục vụ dạy học, theo dõi việc mượn trả, sử dụng thiết bị và theo dõi tình hình dạy học ở các phòng bộ môn, thực hành.

Thư viện: tiếp tục phục vụ mượn trả sách của giáo viên và học sinh, cập nhật danh mục sách mua sắm bổ sung.

II. Điều chỉnh - Bổ sung: