Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 22 tháng 09 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phó Hiệu Trưởng - Chuyên môn

Cập nhật lúc : 16:28 03/09/2014  

Kế hoạch tháng 8 năm 2014

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG ĐIỀN

             TRƯỜNG THCS ĐẶNG TẤT

 

                    KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 8 - NĂM 2014


I. Kế hoạch trọng tâm:

Họp xét học sinh được lên lớp, ở lại lớp năm học 2013 - 2014.

Tham gia học chính trị hè: từ ngày 06.8.2014 đến 07.8.2013 tại Phòng GD&ĐT.

Tham gia tập huấn phương pháp giảng dạy của Intel tại Sở GD&ĐT.

Phân công chuyên môn.

Phân công thời khóa biểu.

Công bố danh sách học sinh được lên lớp, danh sách học sinh ở lại lớp năm học 2013 - 2014.

Chỉ đạo giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm hoàn thành những sai sót ở sổ điểm, hồ sơ học bạ.

Tiếp tục công tác tuyển sinh lớp 6.

Thực hiện chương trình dạy học Tuần 1 từ 18.8.2014.

Chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch Tổ, kế hoạch cá nhân, chỉ tiêu chất lượng bộ môn, chỉ tiêu hai mặt chất lượng.

Thực hiện chương trình dạy học: Tuần 1, Tuần 2.

Chỉ đạo giáo viên, tổ văn phòng rà soát lại các đối tượng phổ cập, cập nhật, điều chỉnh bổ sung vào phần mềm Quản lý phổ cập giáo dục (ESCI).

Chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên, kế hoạch tổ, kế hoạch các nhân, chỉ tiêu chất lượng bộ môn, chỉ tiêu hai mặt chất lượng, chất lượng mũi nhọn.

Chỉ đạo Văn thư hoàn thành sổ điểm cá nhân, danh sách học sinh các khối lớp, cấp phát các loại hồ sơ sổ sách, văn phòng phẩm. Rà soát các loại hồ sơ, làm bổ sung hồ sơ phổ cập năm 2014.

Thư viện: chuẩn bị sách, giáo án, sổ sách để đảm bảo phục vụ công tác dạy - học ngay từ đầu năm học.

Thiết bị: sắp xếp đồ dùng bộ môn, công bố danh mục thiết bị, sắp xếp phòng thực hành, sửa chửa máy tính các phòng thực hành, phòng bộ môn.

Họp lãnh đạo chuẩn bị cho công tác khai giảng năm học mới.

II. Điều chỉnh - Bổ sung: