Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 19 tháng 08 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phó Hiệu Trưởng - Chuyên môn

Cập nhật lúc : 07:36 14/05/2018  

Kế hoạch tháng 5 năm 2018

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG ĐIỀN

  TRƯỜNG THCS ĐẶNG TẤT

  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 5 - NĂM 2018

 I. Kế hoạch trọng tâm:

Tiếp tục giảng dạy hết chương trình năm học

Tăng cường công tác vệ sinh trường lớp.

Tổ chức thi kỳ 2 theo kế hoạch của phòng giáo dục.

Kiểm tra nhập kế hoạch thiết bị học kỳ II lên Cổng thông tin.

Tổng kết tổ chuyên môn.

Tham gia xét tốt nghiệp THCS.

Báo cáo tổng kết năm học.