Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''

Ngày 22 tháng 09 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phó Hiệu Trưởng - Chuyên môn

Cập nhật lúc : 09:31 07/04/2018  

Kế hoạch tháng 4 năm 2018

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG ĐIỀN  

TRƯỜNG THCS ĐẶNG TẤT

 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 04/2018

NĂM HỌC: 2017 - 2018

 

I. Kế hoạch trọng tâm:

Tăng cường ôn tập phụ đạo chuẩn bị thi kỳ II.

Thực hiện chương trình tuần 12, 13, 14, 15, 16 học kỳ II.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác huy động và duy trì số lượng học sinh, hạn chế tối đa tình trạng học sinh bỏ học.

Tăng cường công tác dạy bồi dưỡng học sinh tham gia thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Kiểm tra lại hồ sơ sổ sách một số giáo viên cuối năm.

Triển khai dự giờ thăm lớp 02 gv/tổ.

Thao giảng định kỳ tất cả giáo viên chưa thao giảng.

Kiểm tra công tác sử dụng đồ dùng dạy học, phòng thực hành, phòng vi tính, phòng bộ môn.

Thu bài thu hoạch BDTX, tổ tiến hành chấm.

Tổ chức thu và xét SKKN.

Kiểm tra công tác giảng dạy theo PP bàn tay nạn bột ích hợp liên môn, đơn môn.

Thi các môn không nằm trong lịch thi của PGD.

Tổng hợp in sao đề thi.

Phân công coi thi chấm thi.

Tham gia thi nghề khối 8.

Kiểm tra công tác cập nhật hồ sơ lên mạng vào sổ.

II. Điều chỉnh - Bổ sung: