Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 22 tháng 09 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phó Hiệu Trưởng - Chuyên môn

Cập nhật lúc : 13:15 03/04/2017  

Kế hoạch tháng 4 năm 2017

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG ĐIỀN

  TRƯỜNG THCS ĐẶNG TẤT

 

                                  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 4 - NĂM 2017

 I. Kế hoạch trọng tâm:

Thực hiện chương trình tuần 12, 13, 14, 15 học kỳ 2.

Tiếp tục vận động học sinh có nguy cơ bỏ học đến trường.

Tăng cường công tác vệ sinh trường lớp.

Tiếp tục chỉ đạo các tổ đốc thúc giáo viên triển khai đề cương ôn tập học kỳ II.

Tham gia thi HSG khối 9.

Kiểm tra, nắm tình hình dạy và học.

Kiểm tra nhập kế hoạch thiết bị học kỳ II lên Cổng thông tin.

Chỉ đạo các tổ chuyên môn đánh giá công tác BDTX, công tác dự giờ thăm lớp, kiểm tra chuyên đề.

Kiểm tra hồ sơ sổ sách

Duyệt đề tài sáng kiến kinh nghiệm

Tổng hợp, in sao đề thi các môn CD, CN, Tin, ÂN, TD, MT, Nghe TA 6,7,8, 6 thí điểm.

Phân công coi thi, chấm thi.

Tổ chức thi các môn CD, CN, Tin, ÂN, TD, MT

Tổ CM rà soát chương trình có kế hoạch dạy bù kịp tiến độ chung.

Hội thảo công tác chủ nhiệm.

II. Điều chỉnh - Bổ sung:

Tham gia Hội khoẻ xã lần thứ V. Học sinh khối 8 thi nghề phổ thông.