Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 22 tháng 09 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phó Hiệu Trưởng - Chuyên môn

Cập nhật lúc : 17:32 28/02/2016  

Kế hoạch tháng 3 năm 2016

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG ĐIỀN

             TRƯỜNG THCS ĐẶNG TẤT

 

                    KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 3 - NĂM 2016

 

I. Kế hoạch công tác trọng tâm:

Tăng cường công tác duy trì số lượng.

Tiếp tục xây dựng nề nếp lớp, phát động phong trào thi đua chào mừng ngày 08.3 và ngày 26.3.

Thực hiện đảm bảo chương trình quy định.

Tiếp tục dạy bù để đảm bảo chương trình theo kế hoạch.

Tiếp tục chỉ đạo tổ chuyên môn đốc thúc, giúp đỡ học sinh tham gia thi Violympic cấp huyện.

Thực hiện đảm bảo các chương trình giảng dạy lồng ghép, tích hợp các bộ môn.

Chú trọng dạy đảm bảo, đầy đủ và có hiệu quả các tiết thực hành, thí nghiệm, các tiết dạy có sử dụng đồ dùng dạy học.

Tăng cường công tác bồi dưỡng – phụ đạo học sinh yếu – kém, chuẩn bị cho công tác thi học kỳ II.

Giáo viên bộ môn quan tâm cũng cố, ôn tập cho học sinh yếu – kém bộ môn; quan tâm học sinh chậm tiến bộ, học sinh khuyết tật để các em có điều kiện vươn lên, nâng cao chất lượng đại trà, phù hợp với chỉ tiêu chất lượng bộ môn mà giáo viên đã đăng ký đầu năm.

Tiếp tục cập nhật đánh vắng, điểm ở sổ điểm chính, nhập điểm vào cổng thông tin.

Kiểm tra thực hiện quy chế chuyên môn, dạy học trên lớp, kiểm tra toàn diện.

Hoàn thành chế độ kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kỳ của các bộ môn, cập nhật đầy đủ điểm kiểm tra thường xuyên vào định kỳ vào sổ điểm, cổng thông tin.

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 08.3.

Tham gia sinh hoạt chuyên môn cụm.

Xây dựng đề cương ôn tập học kỳ II, ra đề thi đề nghị học kỳ II.

Kiểm tra hồ sơ các tổ, giáo viên.

Tổ chức xét đề tài cải tiến kỹ thuật của giáo viên và báo cáo kế hoạch đổi mới của các cá nhân, tập thể năm học 2015 – 2016.

Tham gia tập huấn chuyên môn.

Chỉ đạo kiểm tra chung đề.

Duyệt sổ điểm, sổ đầu bài.

II. Điều chỉnh bổ sung: