Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 22 tháng 09 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phó Hiệu Trưởng - Chuyên môn

Cập nhật lúc : 10:00 08/02/2014  

Kế hoạch tháng 2 năm 2014

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN QUẢNG ĐIỀN

TRƯỜNG THCS ĐẶNG TẤT

 

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 02

 NĂM HỌC 2013 – 2014

I. Kế hoạch trọng tâm:

- Tăng cường công tác phối kết hợp để vận động học sinh, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học sau Tết Nguyên đán.

- Thực hiện chương trình dạy học Tuần 3, 4, 5 học kỳ II.

- Kiểm tra hoạt động dạy – học.

- Kiểm tra toàn diện 03 giáo viên.

- Kiểm tra thực hiện quy chế chuyên môn, dạy học trên lớp 08 giáo viên.

- Đốc thúc công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, bồi dưỡng học sinh tham gia thi hùng biện Tiếng Anh cấp huyện.

- Giáo viên tham gia công tác coi thi học sinh giỏi theo công lệnh điều động.

- Tham gia thi hùng biện Tiếng Anh cấp huyện, thi học sinh giỏi cấp huyện.

- Điều chỉnh công tác bồi dưỡng học sinh giỏi sau khi có kết quả thi học sinh giỏi cấp Huyện.

- Các tổ chuyên môn tăng cường công tác dự giờ, góp ý xây dựng giáo viên dự thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh lần thứ VII.

- Tham gia khảo sát, tuyển chọn giáo viên thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh lần thứ VII môn Âm nhạc tại huyện.

- Thực hiện dạy học theo phương pháp "Bàn tay nặn bột"

- Tự kiểm tra hồ sơ lớp 9, thông báo cho học sinh bổ sung hồ sơ, điều chỉnh những sai sót.

- Chỉ đạo các tổ chuyên môn triển khai chuyên đề: 01 chuyên đề / tổ.

- Duyệt sổ điểm, sổ đầu bài.

II. Điều chỉnh - Bổ sung: