Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 22 tháng 09 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phó Hiệu Trưởng - Chuyên môn

Cập nhật lúc : 07:07 02/12/2015  

Kế hoạch tháng 12 năm 2015

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG ĐIỀN

             TRƯỜNG THCS ĐẶNG TẤT

 

                    KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12 - NĂM 2015

 

I. Kế hoạch công tác trọng tâm:

Tăng cường công tác duy trì số lượng.

Tiếp tục xây dựng nề nếp lớp, phát động phong trào thi đua chào mừng ngày 22.12.

Thực hiện đảm bảo chương trình quy định, dành thời lượng đảm bảo ôn tập.

Tiếp tục dạy bù để đảm bảo chương trình theo kế hoạch.

Tiếp tục chỉ đạo  tổ chuyên môn đốc thúc, giúp đỡ học sinh tham gia thi IOE cấp trường, thi Violympic.

Thực hiện đảm bảo các chương trình giảng dạy lồng ghép, tích hợp các bộ môn.

Chú trọng dạy đảm bảo, đầy đủ và có hiệu quả các tiết thực hành, thí nghiệm, các tiết dạy có sử dụng đồ dùng dạy học.

Tăng cường công tác bồi dưỡng – phụ đạo học sinh yếu – kém, chuẩn bị cho công tác thi học kỳ I.

Giáo viên bộ môn quan tâm cũng cố, ôn tập cho học sinh yếu – kém bộ môn; quan tâm học sinh chậm tiến bộ, học sinh khuyết tật để các em có điều kiện vươn lên, nâng cao chất lượng đại trà, phù hợp với chỉ tiêu chất lượng bộ môn mà giáo viên đã đăng ký đầu năm.

Bộ môn Anh văn bồi dưỡng học sinh dự thi hùng biện Tiếng Anh cấp huyện.

Tiếp tục cập nhật đánh vắng, điểm ở sổ điểm chính, nhập điểm vào cổng thông tin.

Kiểm tra thực hiện quy chế chuyên môn, dạy học trên lớp.

Hoàn thành chế độ kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kỳ của các bộ môn, cập nhật đầy đủ điểm kiểm tra thường xuyên vào định kỳ vào sổ điểm, cổng thông tin.

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 22/12.

Kiểm tra hồ sơ 100% giáo viên, tổ chuyên môn học kỳ I.

Tăng cường công tác ôn tập chuẩn bị kiểm tra học kì I.

Tổ chức thi các bộ môn không thi theo lịch thi của Phòng (GDCD, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học, Công nghệ).

Chuẩn bị các điều kiện để đảm bảo kiểm tra học kỳ 1, từ ngày 15.12.

Khảo sát học sinh giỏi khối 8, 9 sau khi hoàn thành thi học kỳ 1.

Phân công coi thi, chấm thi học kỳ I theo kế hoạch.

Chỉ đạo các tổ chuyên môn hoàn thành bài dự thi sử dụng kiến thức liên môn để giải quyết các vấn đề thực tiễn, dạy học tích hợp, tổ chức chấm thi cấp trường.

Tham gia tập huấn chuyên môn.

Chỉ đạo kiểm tra chung đề.

Duyệt sổ điểm, sổ đầu bài.

II. Điều chỉnh bổ sung: