Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Ngày 22 tháng 09 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phó Hiệu Trưởng - Chuyên môn

Cập nhật lúc : 00:56 03/10/2013  

Kế hoạch tháng 10 năm 2013

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG ĐIỀN

             TRƯỜNG THCS ĐẶNG TẤT

 

                    KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 - NĂM 2013

 

Tăng cường công tác duy trì số lượng.

Tiếp tục xây dựng nề nếp lớp, phát động phong trào thi đua chào mừng ngày 20.10 và tiến tới chào mừng 20.11.

Thực hiện chương trình: Tuần 7, Tuần 8, Tuần 9, Tuần 10.

Tiếp tục chỉ đạo công tác dạy bù để đảm bảo chương trình theo quy định.

Tăng cường công tác dự giờ, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra toàn diện.

Kiểm tra toàn bộ hồ sơ giáo viên đầu năm học.

Chỉ đạo tổ chuyên môn lên kế hoạch thao giảng tháng 10.

Tiếp tục công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Bồi dưỡng học sinh tham gia khảo sát giải toán bằng máy tính cầm tay cấp Huyện lớp 9.

Tiếp tục triển khai các vòng tự luyện của cuộc thi IOE.

Triển khai chuyên đề của Tổ chuyên môn về bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Chuyên đề "Đổi mới công tác sinh hoạt Tổ chuyên môn".

Thực hiện dạy học thí điểm theo phương pháp "Bàn tay nặn bột" ở bộ môn Vật lý (Thầy Xuân Mai thực hiện).

Tham gia thi giải toán bằng máy tính cầm tay tại Phòng Giáo dục & Đào tạo Huyện.

Giáo viên tiếp tục công tác cập nhật điểm vào sổ ghi điểm và cổng thông tin điện tử.

Chỉ đạo các môn kiểm tra chung theo kế hoạch.

Tham gia tập huấn chuyên môn tại Sở Giáo dục & Đào tạo T.T Huế.

Các Tổ chuyên môn lên kế hoạch bồi dưỡng giáo viên tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh (03 giáo viên) và thi giáo viên dạy giỏi cấp Trường (Tháng 11.2013).

Tham gia kiểm tra và công nhận phổ cập năm 2013 tại Huyện.

Văn thư: Hoàn thiện hồ sơ phổ cập năm 2013 để kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập năm 2013.

Thiết bị: tiếp tục cập nhật và theo dõi các loại hồ sơ thiết bị về cho giáo viên mượn, trả các loại đồ dùng dạy học.

Thư viện: xây dựng kế hoạch phục vụ bạn đọc tháng 10.