Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "

Ngày 22 tháng 09 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phó Hiệu Trưởng - Chuyên môn

Cập nhật lúc : 21:56 09/01/2015  

Kế hoạch tháng 1 năm 2015

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG ĐIỀN

             TRƯỜNG THCS ĐẶNG TẤT

 

                    KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01 - NĂM 2015

 

I. Kế hoạch công tác trọng tâm:

- Tăng cường công tác duy trì số lượng.

- Tiếp tục xây dựng nề nếp lớp, phát động phong trào thi đua chào mừng ngày học sinh - sinh viên 09.01.

- Tiếp tục tổ chức kiểm tra học kỳ I và hoàn thành việc đánh giá xếp loại học kỳ I.

- GV chấm bài, tổng hợp điểm, báo cáo chuyên môn.

- Hoàn thành chế độ cho điểm.

- Tổ chức sơ kết lớp, sơ kết tổ chuyên môn, sơ kết trường.

- Kiểm tra chéo việc vào điểm và đánh giá xếp loại học kỳ I.

- Sơ kết học kỳ I và triển khai phương hướng nhiệm vụ của chuyên môn học kỳ II.

- Điều chỉnh chuyên môn và phân công Thời khoá biểu học kỳ II.

- Thực hiện dạy chương trình học kì II (Từ 12.01.2015).

- Khảo sát học sinh giỏi cấp trường và tham gia dự thi học sinh giỏi cấp Huyện.

- Nộp danh sách và tham gia thi học sinh giỏi cấp Huyện. (Lưu ý: Môn Anh văn có thi kỹ năng nghe).

- Chỉ đạo Tổ Anh văn - Hóa tuyển chọn 02 - 03 học sinh thi hùng biện Tiếng Anh cấp huyện.

- Tham gia tập huấn về đổi mới công tác kiểm tra đánh giá bộ môn.

- Thi IOE cấp huyện (10.01.2015).

- Đón đoàn đánh giá ngoài về công tác kiểm định chất lượng.

- Duyệt sổ điểm, sổ đầu bài.