Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn lời nịnh nọt của kẻ thù ''

Ngày 24 tháng 07 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 11:06 03/12/2018  

Kế hoạch năm 2018-2019

- Họp giao ban tổ văn phòng 

- Lên kế hoạch làm việc

- Tiếp tục dán mã gáy sách

- Sắp xếp kho sách, vệ sinh phòng làm việc

- Họp hội đồng sư phạm

- Mua bổ sung sách và thiết bị cuối năm

- Sinh hoạt chi bộ định kỳ

- Đánh giá phân loại đảng viên cuối năm

- Đối chiếu chứng từ với kế toán quý 4/2018

- Giới thiệu sách theo chủ đề ngày nhà giáo Việt Nam 22/12

- Đôn đốc những em chưa nộp các khoản đầu năm học

- Lập danh sách học sinh nộp tiền đợt 1

- Nhập chứng từ thu,chi

- Tham gia các hoạt động của trường

- Chuẩn bị giấy thi học kỳ 1 và các môn phụ

- Chuẩn bị kiểm kê cuối năm 

- Đi kho bạc

- Phục vụ bạn đọc

- Tổng hợp học sinh mượn trả sách trên cổng thông tin